Lịch tổ chức Sinh hoạt công dân năm học 2019-2020

"

Tổ CTSV gửi các bạn Lịch tổ chức Sinh hoạt công dân năm học 2019-2020 như sau:

- Thời gian: Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 23/08/2019

- Thành phần: Bắt buộc tất cả sinh viên Khoa CNTT&Truyền thông

- Khóa 17,18 xem Lịch SHCD ở file đính kèm

 

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích