Lịch thi và Danh sách SV dự thi Tiếng Anh xếp lớp đầu vào Khóa 22

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến Sinh viên Lịch thi và Danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh xếp lớp đầu vào Khóa 22, xem chi tiết tại:

Lịch thi:

https://drive.google.com/drive/folders/1MF_6uCMH24vYvv_UkFSC1HUDZ8Mjzc24

Danh sách SV dự thi:

https://drive.google.com/drive/folders/1srT0-xdB3MtBjmtCFGVUrbmYjYtCr2Tw

Thân!

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích