Lịch thi Tiếng anh xếp lớp đầu vào Khóa 2023, danh sách sinh viên và Một số nội dung lưu ý

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục thông báo đến sinh viên Khóa 2023 về Lịch thi Tiếng anh xếp lớp đầu vào; Danh sách sinh viên dự thi và Một số nội dung sinh viên cần chuẩn bị và lưu ý khi tham gia dự thi, Sơ đồ Phòng thi:

Lịch thi xem tại:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KZWK7kg5XDwLIs4pc10pL-Xu5C5J6hyK/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

Danh sách sinh viên dự thi xem tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1L7hG78gttlyge5MZRHN4uZimxmKUHxup?usp=sharing

Một số nội dung lưu ý đối với sinh viên:

https://docs.google.com/document/d/1XmyaMS32xKGmny49gUptvgA8uI20AdVz/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

Sơ đồ Phòng thi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NVD-1VR96eVGz1slu3eaikOnC4tDWM0s/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

Thân!

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích