Lịch thi tiếng anh đầu ra - Đợt ngày 11/09/2022

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo lịch thi Tiếng Anh đầu ra đợt thi ngày 11/09/2022 cụ thể ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1TP4Ysm7Nq0V6cgnx_xAXfvXqk7WoEA1M

Lưu ý:

- Danh sách sinh viên, phòng thi:https://bit.ly/3KM1DNT

- Một số vấn đề cần lưu ý đối với sinh viên:

         + Quy định, quy trình thi, một số vấn đề lưu ý đối với sinh viên trong quá trình làm bài (Phụ lục)

       + Hướng dẫn các thao tác làm bài thi: https://bit.ly/3tKoK4z

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ với phòng KT&ĐBCLGD qua địa chỉ email: kt_dbcl@vku.udn.vn hoặc số điện thoại: 0236 3981 368. (Chủ đề: Thắc mắc về thi tiếng Anh đầu ra)

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích