Lịch thi thử trên Elearning hai học phần Cấu trúc dữ liệu & giải thuật và Marketing căn bản

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với việc thi trên hệ thống Elearning và quy trình thi trực tuyến, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục lập kế hoạch thi thử 2 học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật và Marketing căn bản. Xem chi tiết tại File đính kèm

Lịch thi và phòng thi thử trực tuyến xem tại File đính kèm

Quy trình thi thử vẫn tổ chức tương tự như thi chính thức để sinh viên làm quen với cách thi (xem lại các hướng dẫn trong thông báo trước) và kết quả thi không có giá trị sử dụng. 

Mọi thắc mắc về đợt thi sinh viên có thể liên hệ với phòng KT&ĐBCL qua email: kt_dbcl@vku.udn.vn hoặc số điện thoại: 0236 3981 368 

Phòng KT&ĐBCLGD.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích