Lịch thi kết thúc học phần khóa 21 và 2 hp Bổ sung học kỳ 1 năm học 2022-2023

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến Sinh viên Lịch thi kết thúc học phần Khóa 21 và 2 học phần bổ sung:

Chi tiết xem tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1EjMm6RF6JGrdPoWED8bxqKtsqZOiI2DQ

Thân!

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích