Lịch thi kết thúc học phần khóa 21 (gồm 6 học phần Hoãn thi/Vắng thi K20 NH 2020-2021) Học kỳ II Năm học 2021-2022

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo Lịch thi kết thúc Học phần Khóa 21 (bao gồm 6 học phần K20 đối với SV hoãn thi/vắng thi HKII NH 2020-2021) Học kỳ II Năm học 2021-2022, cụ thể xem tại:

LỊCH THI:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-h7xj6SPx8NDzBEBH0Ft3zZtTOh2mBX/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

Lưu ý: SV hệ Cao đẳng học ghép lớp hệ Đại học, hệ liên thông và sinh viên khóa 20 (được xét duyệt hoãn thi/vắng thi ở học kỳ II năm học 2020-2021) xem lịch để dự thi đúng quy định.

NỘP ĐƠN XIN DỰ THI ĐỐI VỚI SV ĐƯỢC XÉT DUYỆT HOÃN THI/VẮNG THI KHÓA 20 (6 Học phần: Quản trị học, Toán ứng dụng trong KT, Marketing CB, Luật KD, Kinh tế vĩ mô, Cấu trúc dữ liệu & GT) Ở HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021:

Đối với sinh viên khóa 20 được xét duyệt thi các học phần ở học kỳ II năm học 2020-2021 (SV chưa nộp đơn) hoàn thành link google form và nộp đơn xin dự thi trực tiếp tại Phòng KT&ĐBCLGD trước ngày 15/06/2022 (Phòng KT&ĐBCLGD đã thông báo và thống kê sinh viên chưa nộp_ghi chữ (C). Nếu SV không nộp đơn xin dự thi sẽ không có tên trong danh sách dự thi và sẽ nhận 0 điểm.

Tất cả Sinh viên kiểm tra địa chỉ email

Danh sách sinh viên hoãn thi/vắng thi Khóa 20 ở học kỳ II năm học 2020-2021:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rp7psJh_jVORl3h_XoV0tF-YhSDij6c7/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

Link google form (SV chưa điền thông tin tiếp tục điền vào link google trước đây đã TB):

https://forms.gle/Kv5uNMYz3wiEC2FCA

Mẫu đơn:

https://docs.google.com/document/d/1L4zohXKBuCmuf0tx7vw28KaiCwIvJz0G/edit?usp=sharing&ouid=112034657704475553227&rtpof=true&sd=true

Thân!

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích