Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2022-2023_Khoá 22

Phòng KT&ĐBCLGD gửi đến sinh viên Lịch thi kết thúc học phần Khoá 22 Học kỳ 2 Năm học 2022-2023, sinh viên xem chi tiết tại:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DGFXRxfpJZ5D1E4yAQ5TvcBzzWB7lNVv7xMC9a9VS7I/edit?usp=sharing

Đối với những sinh viên được xét duyệt hoãn thi, vắng thi của các học kỳ trước (đã gửi email cho sinh viên được phê duyệt hoãn thi/vắng thi) đối với các học phần có tổ chức ở đợt thi này thì sinh viên theo dõi Lịch thi để Nộp đơn xin dự thi (bảng giấy nộp trực tiếp về Phòng KT&ĐBCLGD - Phòng V.A111) chậm nhất trước ngày tổ chức thi học phần đó ít nhất 07 ngày để được cập nhật danh sách dự thi.
Thân!

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích