Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2022-2023_Khoá 22

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến sinh viên về Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2022-2023_Khoá 22, sinh viên xem chi tiết:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Em7ryNpf2xvpaaEjL4cJB_Kyf5EPVJA-/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

Thân!

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích