Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2022-2023 Khóa 18

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến Sinh viên Lịch thi Kết thúc Học phần Khóa 18 Học kỳ 1 Năm học 2022-2023:

Xem chi tiết tại:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cJ8eLDdAblgTP7CdRspgM4gd607eFvTG/edit#gid=534053381

            SV tham gia kỳ thi theo quy định.

Thân ./.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích