Lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2022-2023

Phòng KT&ĐBCLGD gửi đến sinh viên Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ Hè năm học 2022-2023, chi tiết xem tại:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uD8-vHThAW-ukG7aOKuw2zaXmVco6F5s/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

Thân!

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích