Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023_Khóa 19,20 và 21LT

Phòng KT&ĐBCLGD gửi đến sinh viên Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I Năm học 2022-2023 Khóa 19,20 và 21 Liên thông.

Sinh viên xem chi tiết tại:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y2Cj8jCHUhQ-SgsDbggPJbre1B1Sox9x/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích