Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 - năm học 2020-2021 - Khóa 17, 18, 19 Hệ Đại học

"

Phòng Đào tạo thông báo thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 khóa 17, 18, 19 - Hệ Đại học trong file đính kèm

Lưu ý:

        * Sinh viên chú ý theo dõi thông báo cập nhật của Phòng Đào tạo.

        * Danh sách thi sẽ cập nhật sau.
        * Sinh viên phải hoàn thành việc nộp học phí mới được dự thi.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích