Lịch thi kết thúc các lớp học kỳ hè năm học 2021-2022

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến sinh viên Lịch thi Kết thúc Các lớp Học kỳ Hè Năm học 2021-2022, xem chi tiết tại:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14JLcvJGy-nXsZHfUYBp60VVxoRaxQqLG/edit#gid=30678539

SV thực hiện theo đúng quy định.

Thân!

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích