Lịch thi đợt 2 khóa 18,19,20 đối với sinh viên hoãn thi,vắng thi học kỳ 2 năm học 2021-2022

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến sinh viên Hoãn thi/Vắng thi Khóa 181920 Học kỳ II Năm học 2021-2022 lịch thi và danh sách sinh viên dự thi

Chi tiết:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lpJif67t7PC4dlmal23aqNXucaojsG7l/edit#gid=864051182

 

Sheet đầu tiên: là lịch thi

Các sheet tiếp theo là danh sách sinh viên dự thi theo từng học phần

3 sheet cuối cùng sinh viên lưu ý để liên hệ khoa thi hp Đồ án cơ sở, các học phần không có tên trong lịch thi, Các học phần sinh viên đã có điểm và không thi nữa.

Sinh viên đến phòng thi trước 10 phút so với thời gian thi (vì đó là thời gian bắt đầu làm bài thi)

Sinh viên lưu ý để đi thi đúng quy định.

Thân!

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích