Lịch thi + Danh sách thi môn Nhập môn ngành và kỹ năng mềm (CE)

Phòng KT&ĐBCL thông báo lịch thi và danh sách thi môn Nhập môn ngành và kỹ năng mềm (CE) như sau:

- Thời gian thi: 7h30, ngày 05/3/2022 (Thứ 7)

- Phòng thi online: xem trên danh sách thi

- Danh sách thi: https://by.com.vn/Pnr3jK

Thông tin liên hệ phòng KT&ĐBCL (nếu có thắc mắc):

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục – VKU
☎️Điện thoại : 0236.6277.868/ 0236.3981.368
????Email: kt_dbcl@vku.udn.vn

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích