Lịch bảo vệ học phần Đồ án Cơ sở 2, Đồ án cơ sở 1 (tăng cường) - Khoa Khoa học máy tính

Lịch bảo vệ học phần Đồ án Cơ sở 2, Đồ án cơ sở 1 (tăng cường) - Khoa Khoa học máy tính

Khoa KHMT thông báo lịch bảo vệ học phần Đồ án Cơ sở 2, Đồ án cơ sở 1 (tăng cường). Cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 23/12/2022 (một số Hội đồng bảo vệ buổi sáng, một số Hội đồng bảo vệ buổi chiều)

- Sinh viên vào hệ thống đào tạo bằng tài khoản cá nhân để xem danh sách thi, phòng thi, giờ thi

- Điểm sẽ được công bố cho sinh viên ngay tại buổi thi, nếu có thắc mắc về điểm sinh viên cần trao đổi trực tiếp với hội đồng thi.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích