Lịch bảo vệ dự kiến các học phần Đồ án học kỳ 2 năm học 2021-2022

 

Theo kế hoạch của Khoa Khoa học máy tính, lịch bảo vệ dự kiến các học phần Đồ án năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Đồ án chuyên ngành 2 (Khóa 18): Chủ nhật ngày 12/06/2022.

2. Đồ án cơ sở 5 (Khóa 19):  Chủ nhật ngày 19/06/2022.

3. Đồ án cơ sở 3 (Khóa 20): Thứ 4 ngày 15/06/2022

4. Đồ án cơ sở 1 (Khóa 21): Thứ 4 ngày 22/06/2022

Danh sách thi, phòng thi, giờ thi cụ thể sinh viên vào hệ thống đào tạo để xem (hệ thống đang cập nhật). Mọi thắc mắc liên quan sinh viên liên hệ Khoa qua email: cs@vku.udn.vn hoặc số điện thoại: 0236 3667 118

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định. Thực hiện nộp báo cáo Đề án theo quy định của Khoa.

 

- Cập nhật điểm ngay tại buổi thi, nếu có thắc mắc thì phản hồi ngay với GV chấm thi. Sinh viên không được phúc khảo đối với các môn thi Vấn đáp.

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích