Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính trình độ đại học khóa học 2017 đợt 1 (tháng 01 năm 2022) bằng hình thức trực tuyến

Phòng Đào tạo thông báo Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính trình độ đại học khóa học 2017 đợt 1 (tháng 01 năm 2022) bằng hình thức trực tuyến trong File đính kèm

1. Thời gian bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

 - Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính: Ngày 23/01/2022 (Chủ nhật) (buổi sáng: 8h00, buổi chiều: 13h30)

2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Cam kết trung thực và thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ trực tuyến; chuẩn bị các giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD, thẻ sinh viên để Hội đồng xác thực khi có yêu cầu;

- Chuẩn bị địa điểm bảo vệ trực tuyến theo quy định, cụ thể gồm hệ thống mạng đáp ứng điều kiện về chất lượng đường truyền, các trang thiết bị như máy tính có trang bị webcam, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối mạng internet để đăng nhập vào phần mềm sử dụng cho phiên bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến.

Phòng Đào tạo.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích