Lịch bảo vệ Đồ án cơ sở 3 - Học kỳ 2 năm học 2022-2023 - Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử

Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử thông báo lịch bảo vệ đồ án cơ sở 3, xem chi tiết tại link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18s2qlfqBR2QSKUMranx9QNk6CF1sBA_c/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

Danh sách hội đồng và phòng thi sẽ được cập nhật trên hệ thống và các thông báo tiếp theo.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích