Lịch bảo vệ Đồ án chuyên ngành 1 - Học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phòng KT&ĐBCL thông báo lịch bảo vệ Đồ án chuyên ngành 1 - Học kỳ 1 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00, ngày 09/01/2022

2. Hình thức: trực tuyến

3. Danh sách thi và link phòng thi trực tuyến xem tại link: https://by.com.vn/eVnQae

4. Lưu ý: 

 + Sinh viên khi vào phòng thi trực tuyến thì tắt mic, khi đến lượt thi thì bật mic và BẬT CAMERA, trình thẻ sinh viên xác nhận.

 + Yêu cầu sinh viên chọn nơi yên tĩnh để thi nhằm đảm bảo cho việc chấm thi được chính xác, hiệu quả.

 + Sau khi thi xong SV phải nghe được kết quả thi, nếu có thắc mắc phải phản hồi ngay tại thời điểm thi với GV chấm. Sinh viên không được phúc khảo thi đối với các HP thi vấn đáp.

 

Phòng KT&ĐBCL.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích