Lịch bảo vệ Đề án 6 - HK 2 năm học 2021-2022

Phòng KT&ĐBCL thông báo lịch bảo vệ Đề án 6 - HK 2 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: 8h00 ngày 25/5/2022

2. Danh sách thi+Phòng thi: xem tại link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1_ZgyTDC13ibV7v8czKPH9UGAVpZfBXZ8

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định. Thực hiện nộp báo cáo Đề án theo quy định của Khoa.

- Cập nhật điểm ngay tại buổi thi, nếu có thắc mắc thì phản hồi ngay với GV chấm thi. Sinh viên không được phúc khảo đối với các môn thi Vấn đáp.

 

          

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích