Lịch bảo vệ Đề án 1 học kỳ 2 năm học 2021-2022

Phòng KT&ĐBCL thông báo lịch bảo vệ Đề án 1 - HK 2 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: ngày 04/6/2022

           - 8h00: HĐ 1-11

           - 13h30: HĐ 12-18 và HĐ 19 - K17 

2. Danh sách thi+Phòng thi: sinh viên vào hệ thống đào tạo để xem giờ thi và phòng thi cụ thể

 

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định. Thực hiện nộp báo cáo Đề án theo quy định của Khoa.

- Cập nhật điểm ngay tại buổi thi, nếu có thắc mắc thì phản hồi ngay với GV chấm thi. Sinh viên không được phúc khảo đối với các môn thi Vấn đáp.

 

 

Nguồn Phòng KT&ĐBCL

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích