Lịch bảo vệ các học phần Đồ án thuộc Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử - Học kỳ 2 năm học 2021-2022

Theo kế hoạch của Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử, lịch bảo vệ tất cả các học phần Đồ án học kỳ 2 năm học 2021-2022 vào lúc 7h30 Thứ Bảy ngày 18/06/2022, gồm các học phần cụ thể như sau:

1. Đồ án chuyên ngành 2 CE (Khóa 18)

2. Đồ án cơ sở 5 CE (Khóa 19)

3. Đồ án cơ sở 3 (Khóa 20)

4. Đồ án cơ sở 1 CE (Khóa 21)

5. Đồ án cơ sở 1 IT tăng cường

6. Đồ án cơ sở 3 CE tăng cường

Danh sách thi, phòng thi, giờ thi cụ thể sinh viên vào hệ thống đào tạo để xem (hệ thống đang cập nhật). Mọi thắc mắc liên quan sinh viên liên hệ Khoa qua email: ce@vku.udn.vn  hoặc Giáo vụ Khoa (Cô Diệu)

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi theo đúng thời gian quy định. Thực hiện nộp báo cáo Đề án theo quy định của Khoa.

 - Cập nhật điểm ngay tại buổi thi, nếu có thắc mắc thì phản hồi ngay với GV chấm thi. Sinh viên không được phúc khảo đối với các môn thi Vấn đáp.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích