Lấy ý kiến và nguyện vọng của sinh viên Khoa CNTT&TT

"

 Gửi các bạn sinh viên,

Căn cứ quyết định QD/15-Ttg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (Trường ĐH CNTT&TT  Việt-Hàn) là trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, trong đó Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Đà Nẵng (Khoa CNTT&TT) là một trong các đơn vị cấu thành và sẽ được sáp nhập vào Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn trong thời gian đến.

Nhằm nắm bắt nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, thừa ủy quyền của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng Khoa CNTT&TT sẽ tổ chức lấy ý kiến và nắm bắt nguyện vọng của tất cả sinh viên đang theo học tại Khoa CNTT&TT về việc trên. 

a.      Thời gian:

Khóa 2017-2021

14 giờ 00, ngày 10 tháng 10 năm 2020

Khóa 2018-2022

Lớp 18IT1, 18IT2, 18IT3, 18IT4: 14 giờ 30, ngày 10 tháng 10 năm 2020

Lớp 18IT5, 18CE, 18BA: 15 giờ 00, ngày 10 tháng 10 năm 2020

Khóa 2019-2023

Lớp 19IT1, 19IT2, 19IT3, 19IT4: 15 giờ 30, ngày 10 tháng 10 năm 2020

Lớp 19IT5, 19IT6, 19CE, 19BA: 16 giờ 00, ngày 10 tháng 10 năm 2020

b.    Địa điểm: Hội trường khu K

Yêu cầu tất cả sinh viên của Khoa CNTT&TT có mặt đúng giờ và đầy đủ theo thông báo. 

Thân./.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích