Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử thông báo kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính trình độ đại học Khóa 2018, 2017 - Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử thông báo kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính trình độ đại học Khóa 2018, 2017 - Học kỳ 1 năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính trình độ đại học Khóa 2018, 2017 - Học kỳ 1 năm học 2022-2023 sinh viên xem tại File đính kèm

2. Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính trình độ đại học Khóa 2018, 2017 - Học kỳ 1 năm học 2022-2023 sinh viên xem tại File đính kèm

 Khoa KHMT&ĐT

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích