Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp khoá 18

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH Về việc tổ chức triển

Thông báo đăng ký đồ án cơ sở 2,4 và chuyên ngành 1

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ THÔNG BÁO 1/ Về việc triển khai học

Kế hoạch tổ chức thực tập doanh nghiệp cho sinh viên khóa 2020 hệ Đại học

Căn cứ kế hoạch năm học 2021-2022, 2022-2023 của Trường Đại học Công nghệ Thông

Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp khóa 18 khoa KTMT&ĐT

Đối tượng: Sinh viên lớp 18CE, ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính, hệ Đại

Khoa KTMT-ĐT: Mở 3 lớp CCNA miễn phí

THÔNG BÁO V/V mở 3 lớp CCNA miễn phí THÔNG BÁO V/V mở 3 lớp CCNA miễn phí

THÔNG BÁO Về quy định các học phần Đồ án cơ sở 1, 3, 5 Học kỳ 2 năm học 2021-2022

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ THÔNG BÁO Về việc triển khai các học phần

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập tập trung (trực tiếp tại trường) từ ngày 04/04/2022

Căn cứ theo kết luận của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin

THÔNG BÁO V/v triển khai HP Đồ án chuyên ngành 2 và HP Đồ án cơ sở 1, 3, 5

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ THÔNG BÁO 1/ Triển khai học phần

Thông báo link đăng ký nhóm đồ án cơ sở 1, 3,5 và chuyên ngành

Khoa Kỹ thuật Máy tính Điện tử thông báo: Triển khai đến sinh viên các đường

THÔNG BÁO Kế hoạch đánh giá Đồ án tốt nghiệp Đợt 1 - tháng 01 năm 2022

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN THÔNG BÁO Kế hoạch đánh giá Đồ án tốt

Thông báo danh sách và thời gian bảo vệ đồ án chuyên ngành CE; đồ án cơ sở 2, 4.

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ Thông báo danh sách và thời gian bảo

Liên kết hữu ích