Thông báo Kế hoạch tổ chức chương trình ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp Lần III, năm 2022

Kế hoạch tổ chức chương trình ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp

Chương trình Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp

Chương trình “Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp"

Thông báo về việc thực hiện Đề án 1 Khóa 21 BA học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo về việc thực hiện Đề án 1 Khóa 21 BA học kỳ II

Thông báo về việc thực hiện Đề án 6 Lớp 19BA học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo về việc thực hiện Đề án 6 Lớp 19BA học kỳ II năm

Lịch bảo vệ Đề án 3 - Học kỳ 1 năm học 2021-2022

Lịch bảo vệ Đề án 3 - Học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian báo cáo Đề án 3 khóa 20 ngành QTKD

Thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian báo cáo Đề án 3

Thông báo đăng ký danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên năm học 2021 - 2022

Thông báo đăng ký danh hiệu thi đua đối với cá nhân và tập thể

Thông báo V/v triển khai thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh khóa học 2018 học kỳ 2, năm học 2021-2022

Thông báo V/v triển khai thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh

Thông báo Về việc hướng dẫn cấp giấy xác nhận sinh viên, giấy xác nhận vay vốn tín dụng ưu đãi cho sinh viên

Thông báo Về việc hướng dẫn cấp giấy xác nhận sinh viên, giấy xác nhận

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên đã hoãn thi trong HK2(20-21), HK1(21-22)-Hệ Cao đẳng

Thông báo về việc tổ chức thi KTHP cho sinh viên đã hoãn thi trong

Danh sách các Hội đồng bảo vệ Đề án 5 - Khóa 19BA

Thông báo Danh sách các Hội đồng bảo vệ Đề án 5 - Khóa 19BA

Thông báo Lịch sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa, năm học 2021 - 2022

THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN GIỮA KHÓA, CUỐI KHÓA NĂM HỌC

Liên kết hữu ích