Thông báo về kế hoạch thực hiện đề án 7 lớp 19BA học kỳ I năm học 2022-2023

01-01-1970 | 365 lượt xem

 Khoa KTS& TMĐT thông báo GVHD thực hiện đề án 7 lớp 19BA học kỳ I năm học 2022-2023

Danh sách GVHD sinh viên thực hiện Đề án 7  (2 sheet tại file excel đính kèm).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fBeAgXPKv0ZsKXLvS4mOAsqk7Y96zZNN/edit?usp=sharing&ouid=105745683489985673774&rtpof=true&sd=true 

Yêu cầu nội dung thực đề án 7 (chi tiết theo file đính kèm)

https://docs.google.com/document/d/1kzBlKXgTxmt2V9eBljaVpdy7wRxXMkNd/edit?usp=sharing&ouid=105745683489985673774&rtpof=true&sd=true

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích