Thông báo về kế hoạch thực hiện đề án 2 khóa 2021 học kỳ I năm học 2022-2023

01-01-1970 | 371 lượt xem

Theo chương trình năm học 2022 - 2023 Khoa KTS&TMĐT thực hiện triển khai đề án 2 cho sinh viên Khóa 2021 ngành QTKD, cụ thể:

- Thời gian thực hiện Đề án 2: Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 04/12/2022
- Nội dung thực hiện: Khoa đã gửi thông tin các nội dung thực hiện của từng chuyên ngành cụ thể đến email của sinh viên khóa 2021.
- Các nhóm chủ động liên hệ GVHD để được hỗ trợ trong quá trình thực hiện đề án.
- Nộp Báo cáo bằng tiếng Việt, tối thiểu 20 trang, cỡ chữ 13. Báo cáo chỉ sử dụng bìa cứng, không giấy gương, được chỉnh chu về mặt hình thức và phải có điểm và chữ ký xác nhận của GVHD.
- Thuyế ttrình: slide tiếng Anh, trình bày tiếng Việt/Tiếng Anh khoảng 10 phút.
- Địa điểm và thời gian nộp báo cáo đề án (cuốn báo cáo)

 + Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế số và TMĐT - Dãy D1.D205, Khu K

 +Thời gian: Từ ngày 05/12 đến ngày 10/12/2022, Buổi sáng từ 8h00 -11h00, Buổi chiều từ 14h00 – 16h00

 

 

Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích