Thông báo triển khai thực hiện Đề án 4 khóa 20, học kỳ II năm học 2022-2023

01-01-1970 | 136 lượt xem

Khoa KTS&TMĐT thực hiện triển khai đề án 4 cho sinh viên Khóa 2020 ngành QTKD, Khoa gửi thông báo và các thông tin liên quan đến việc phân công giảng viên hướng dẫn và nội dung triển khai thực hiện Đề án 4, cụ thể: 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/04/2023 đến ngày 01/06/2023
- Thời gian nộp báo cáo thực hiện đề án (Đề cương chi tiết): Ngày 04/05/2023
- Thời gian nộp Kết quả thực hiện đề án: 01/06/2023
- Thời gian báo cáo (dự kiến): Ngày 20/06/2023
Các mốc thời gian cụ thể của từng đề án đã được nêu cụ thể chi tiết trong file đính kèm.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích