Thông báo tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023

01-01-1970 | 270 lượt xem

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, nhằm từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên. Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học

1. Mục đích:

- Nhằm nâng cao ý thức về nghiên cứu khoa học, tạo sân chơi cho sinh viên khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử phát huy tính sáng tạo, tìm tòi, tiếp cận hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Giúp sinh viên trong khoa có cơ hội trao đổi, học hỏi lẫn nhau cũng như lắng nghe những ý kiến góp ý từ các thầy cô về cách thức viết bài báo khoa học.

- Tạo động lực cho sinh viên năm đầu có ý thức và đam mê với hoạt động nghiên cứu khoa học.

2. Thời gian và địa điểm dự kiến:

          - Thời gian: 01 buổi, vào lúc 13h30 ngày 16/12/2022;

          - Địa điểm: Phòng V.B403, V.B404 khu V Đại học CNTT và truyền thông Việt – Hàn.

         3. Đối tượng tham gia

Tất cả sinh viên đang học tập tại Khoa Kinh tế số và TMĐT

Tác giả của mỗi bài báo có thể là cá nhân hoặc nhóm sinh viên (nhóm sinh viên không quá 05 người). Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều bài báo dự thi.

 

Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích