Thông báo thực hiện thực tập và Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành QTKD 19BA, học kỳ 2 năm học 2022-2023

01-01-1970 | 316 lượt xem

Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử thông báo kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp và triển khai thực hiện Khóa Luận tốt nghiệp hệ Đại học khóa 19 chuyên ngành BA (niên khóa 2019- 2023) cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên năm cuối, khóa 19 Ngành BA đăng ký tham gia thực tập tốt nghiệp.

2. Lịch trình thực hiện:

- Thời gian thực tập: Từ ngày 20/02/2023- 15/05/2023;

- Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp: 15/05/2023 - 25/06/2023

3. Thời gian bảo vệ

Dự kiến từ ngày 26/06/2023 đến ngày 30/06/2023.

Kế hoạch cụ thể: Xem chi tiết tại link đính kèm (https://drive.google.com/drive/folders/1bRksQ6vmyJibLzs-1n4Lz77OUjWFRCm9)

4. Yêu cầu nộp sản phẩm KLTN trước khi bảo vệ

 Sinh viên nộp 05 cuốn báo cáo toàn văn viết bằng tiếng Anh (in hai mặt khổ giấy A4), 05 cuốn tóm tắt viết bằng tiếng Anh và file mềm báo cáo toàn văn viết bằng tiếng Anh cho Khoa theo quy định. Hình thức cuốn báo cáo toàn văn sẽ chuyển thông tin qua kênh lớp trưởng, giảng viên hướng dẫn.

Nếu gặp vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện khóa luận, sinh viên liên hệ trực tiếp giảng viên hướng dẫn hoặc Khoa Đào tạo qua số điện thoại 0236 3962360 hoặc email: de@vku.udn.vn để được hỗ trợ.

 

Khoa Kinh tế số và TMĐT

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích