THÔNG BÁO: Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2022-2023

01-01-1970 | 489 lượt xem

Căn cứ vào kế hoạch triển khai công tác NCKH SV hàng năm của Nhà trường, Khoa KTS&TMĐT thông báo đến toàn thể SV tham gia đăng ký thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2022-2023.
Đối tượng tham gia:

- Người thực hiện đề tài là sinh viên đang học tại trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn

-  SV các khóa 2019, 2020, 2021
-  SV tự đề xuất giảng viên hướng dẫn và định hướng đề tài nghiên cứu của mình.
-  Đăng ký đề tài theo cá nhân hoặc theo nhóm; tối đa 03 SV/ nhóm (xác định rõ chủ nhiệm đề tài và thành viên).

-  Thời gian đăng ký: Trước ngày 20/09/2022

Tài liệu đính kèm: Các biểu mẫu hồ sơ đề tài NCKH của SV

Biểu mẫu hồ sơ: https://docs.google.com/document/d/1FP0O2PPrP6j27ZPihPnA5TxSqAtDcziU/edit

Kế hoạch thực hiện: https://cdn.vku-udn.edu.vn/uploads/2022/08/09/1660008694_Thong%20bao%20ke%20hoach%20trien%20khai%20hoat%20dong%20NCKH%20cua%20sinh%20vien%20nam%20hoc%202022-2023.pdf 

Khoa KTS&TMĐT

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích