Thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đề án 3, học kỳ II năm học 2022-2023

01-01-1970 | 277 lượt xem

THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 3 KHÓA 21

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023

 

     

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023 và kế hoạch thực hiện đề án 3, Khoa KTS&TMĐT thông báo sinh viên đăng ký nhóm thực hiện, cụ thể như sau

- Đối tượng: Sinh viên năm 2 ngành Quản trị kinh doanh

- Yêu cầu đối với sinh viên:

Thực hiện đăng ký nhóm theo lớp sinh hoạt, số lượng: 03 sinh viên/nhóm và lớp cung cấp thông tin đăng ký trên link drive của Khoa

Link đăng ký:

https://drive.google.com/drive/folders/1PfvMaBMH0W05n8hLx_98-d1nNcpAwL_T

Thực hiện nhóm 3 sinh viên theo phân công của Khoa

Thường xuyên liên hệ với Giảng viên hướng dẫn theo kế hoạch

Thực hiện theo đúng tiến độ do giảng viên và Khoa yêu cầu

-Thời gian: Busántừ 8h00-11h00, Buổi chitừ 14h00–16h00

- Thời hạn: Đến ngày 20/02/2023.

 

Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích