Thông báo nộp và lịch bảo vệ Đề án 3 khóa 21

Thông báo nộp và lịch bảo vệ Đề án 3 khóa 21

Thông báo triển khai thực hiện Đề án 4 khóa 20, học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo triển khai thực hiện Đề án 4 khóa 20, học kỳ II năm

Thông báo nộp đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp khóa 2019, học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo nộp đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp khóa 2019, học kỳ

Thông báo thực hiện thực tập và Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành QTKD 19BA, học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo thực hiện thực tập và Khóa Luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành

Thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đề án 3, học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo đăng ký nhóm thực hiện Đề án 3, HKII NH 2022-2023 - KTS

Thông báo tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023

Thông báo tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023

Thông báo về kế hoạch thực hiện đề án 2 khóa 2021 học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo về kế hoạch thực hiện đề án 2 khóa 2021 học kỳ I

Thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh xếp lớp đầu vào cho sinh viên trúng tuyển năm 2022

Thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh xếp lớp đầu vào cho sinh viên

Học lập trình Ruby on Rails miễn phí tại IT Learning Hub

Học lập trình Ruby on Rails miễn phí tại IT Learning Hub

Thông báo về kế hoạch thực hiện đề án 7 lớp 19BA học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo về kế hoạch thực hiện đề án 7 lớp 19BA học kỳ I

THÔNG BÁO: Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2022-2023

THÔNG BÁO: Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2022-2023

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích