Khoa KHMT và công ty AGILITYIO phối hợp tổ chức seminar về quản lý dự án phần mềm

Thời gian: Từ 8h30 – 11h30, ngày 30/10/2021

Hình thức webinar:

Địa chỉ: http://vku.udn.vn/online/doanhnghiep.
Thành phần: Sinh viên học 
môn học Quản lý dự án phần mềm hoặc sinh viên quan tâm, Giảng viên quan tâm, doanh nghiệp...

Nội dung trình bày: Các chủ đề liên quan đến việc quản lý và thực hiện dự án tại doanh nghiệp (Như phương pháp Agile, working remotely, dự án outsource... hoặc các chủ đề khác liên quan do phía công ty đề xuất)

Ngoài ra công ty có thể giới thiệu thêm về AgilityIO cũng như các tiêu chuẩn cần thiết để các em sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc tại công ty trong tương lai.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích