Khoa Khoa học máy tính tổ chức buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin

Trong sự kiện đặc biệt quan trọng này có sự tham gia đánh giá của các doanh nghiệp trong và ngoài nước như Fsoft, Enclave, One Tech Stop Việt Nam, VNPT….

Khoa Khoa học máy tính, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt  - Hàn trân trọng kính mời Thầy Cô, Phụ huynh, sinh viên tham dự Buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa 2018 - 2023.

Thời gian7h30 ngày 14/01/2023

Địa điểm: Hội trường Khu K.

 

Trân trọng,

Điện thoại: (0236) 3667 118   Email: cs@vku.udn.vn

Website: http://cs.vku.udn.vn

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích