Khoa Khoa học máy tính thông báo về Workshop: "Computer Vision: From algorithms to pratical applications"

FTECH là một công ty công nghệ đầu tư nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực AI, trí tuệ nhân tạo, là một lĩnh vực của tương lai.

Khoa Khoa học máy tính và công ty Ftech tổ chức workshop:  "Computer Vision: From algorithms to pratical applications"

Người trình bày: Doãn Đạt Phước -AI Leader, công ty FTECH, chi nhánh Đà nẵng

Thời gian: 14h00, thứ 5 ngày 18/11/2021.

Link online:  https://vku.udn.vn/online/doanhnghiep

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích