Khoa Khoa học máy tính Thông báo về đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế web đẹp lần thứ 5

Cuộc thi thiết kế web đẹp(Best Web Design), sân chơi công nghệ thông tin cho sinh viên. Sinh viên có Cơ hội học tập và làm việc cùng các huấn luyện viên và nhà tuyển dụng IT hành đầu, là nơi khơi tính sáng tạo, lòng đam mê cho các bạn yêu thích cái đẹp trong lĩnh vực thiết kế web.


 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích