Khoa Khoa học máy tính thông báo kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học Khóa 2018, 2017 - Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Khoa Khoa học máy tính thông báo kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học Khóa 2018, 2017 - Học kỳ 1 năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học Khóa 2018, 2017 - Học kỳ 1 năm học 2022-2023 sinh viên xem tại File đính kèm

2. Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học Khóa 2018, 2017 - Học kỳ 1 năm học 2022-2023 sinh viên xem tại File đính kèm

 

Khoa KHMT

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích