[Khoa Khoa học máy tính] Thông báo về học phần Thực tập doanh nghiệp

[Khoa Khoa học máy tính] Thông báo về học phần Thực tập doanh nghiệp

Seminar chuyên đề: "Xây dựng trung tâm giám sát thông minh qua hệ thống Camera - Lý thuyết và thực tiễn"

Seminar chuyên đề: \"XÂY DỰNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT THÔNG MINH QUA HỆ THỐNG CAMERA

Ajinomoto VN thông báo tuyển dụng IT Application Senior Specialist

[AJINOMOTO VIỆT NAM] THƯ NGỎ V/V GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

[Khoa Khoa học máy tính] Lịch bảo vệ học phần Đồ án cơ sở 3, Đồ án cơ sở 3 (tăng cường)

[Khoa Khoa học máy tính] Lịch bảo vệ học phần Đồ án cơ sở 3,

[Khoa KHMT] Thông báo đăng ký môn học Thực tập doanh nghiệp

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Seminar chuyên đề Kho dữ liệu

Seminar chuyên đề Kho dữ liệu

Công ty Neurond tuyển intership về AI, Data engineer

Công ty Neurond tuyển intership về AI, Data engineer

[Khoa học máy tính] Thông báo thực hiện đồ án cơ sở 1 (KHÓA 2022)

[Khoa học máy tính] THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 (KHÓA 2022)

Chương trình thực tập summer tại Cty Enouvo "Summer internship program 2023"

Chương trình thực tập summer tại Cty Enouvo "Summer internship program 2023"

Seminar "Giới thiệu về Cross Platform Mobile Flutter"

Seminar "Giới thiệu về Cross Platform Mobile Flutter"

Seminar chuyên đề Định hướng nghề nghiệp An toàn thông tin trong thời kỳ chuyển đổi số

seminar chuyên đề “Định hướng nghề nghiệp An toàn thông tin trong thời kỳ chuyển

VinBigdata_Giới thiệu chương trình học bổng đào tạo_CTĐTKSAI Vingroup

VinBigdata_Giới thiệu chương trình học bổng đào tạo_CTĐTKSAI Vingroup

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích