Khoa KHMT thông báo Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Đợt 2, ngày 25/02/2023

Khoa KHMT thông báo Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Đợt 2
- Thời gian: 7h30 ngày 25/02/2023
- Hình thức bảo vệ: trực tiếp
- Địa điểm: Khu K
 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích