Khóa 20 - Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần Cơ sở dữ liệu và Kinh tế vi mô-HK 1-2020-2021

"

Theo kế hoạch chung của Nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần Cơ sở dữ liệu và Kinh tế vi mô cụ thể như sau:

- HP Kinh tế vi mô chuyển sang thi buổi sáng lúc 8h00 ngày 29/01/2021  (phòng thi không đổi).

- HP Cơ sở dữ liệu chuyển sang buổi chiều ngày 29/01/2021: Suất 1: 13h30, suất 2: 15h00 (phòng thi không thay đổi).

Sinh viên theo dõi để cập nhật và xem danh sách thi tại link dưới đây:

http://daotao.vku.udn.vn/lich-thi/

Mọi thắc mắc về danh sách thi sinh viên liên hệ cô Ngân: nttngan@vku.udn.vn

 * Sinh viên chú ý danh sách thi để dự thi đúng thời gian, địa điểm.
  * Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình Thẻ sinh viên (hoặc CMND).
  * Sinh viên tự chuẩn bị giấy thi theo quy định (tham khảo các khóa trước).

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích