Khảo sát nhu cầu học lại, học cải thiện học kỳ 1 năm học 2021-2022

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên về việc mở lớp học lại, học cải thiện trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo tổ chức khảo sát nhu cầu học lại, học cải thiện học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Phòng Đào tạo đề nghị toàn thể sinh viên có nhu cầu thực hiện khảo sát như hướng dẫn sau:


Bước 1. Đăng nhập vào hệ thống đào tạo: daotao.vku.udn.vn

Bước 2. Chọn mục Khảo sát ý kiến -> Khảo sát mở lớp và chọn những học phần mình mong muốn được mở lớp cải thiện, học lại.

Bước 3. Chờ thông báo chính thức từ Phòng Đào tạo về việc mở lớp học phần, đóng học phí.

Phòng Đào tạo

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích