Khảo sát lịch học tuần 33 và 34 đối với sinh viên xin thi trực tiếp, duyệt vắng thi/hoãn thi Khóa 21 và các học phần bổ sung

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến sinh viên làm đơn xin thi trực tiếp và sinh viên được xét duyệt hoãn thi/vắng thi của đợt thi kết thúc học phần Khóa 21 và các học phần bổ sung Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 của đợt thi trực tiếp từ ngày 14-26/02/2022 thực hiện các nội dung sau để phòng lập lịch thi trực tiếp dự kiến trong tuần 33 và 34 từ 14 -26/03/2022, cụ thể như sau:

1.      Sinh viên đối chiếu, kiểm tra lại tên các học phần mình được duyệt dự thi trực tiếp, duyệt vắng thi/hoãn thi.

Chi tiết danh sách xem tại: https://bitly.com.vn/nlqb8s

Lưu ý: Học phần tiếng Anh tăng cường 1 và tiếng anh tăng cường 2 là các học phần không tính điểm học tập nên Phòng không tổ chức thi.

2.      Hoàn thành điền thông tin google form về lịch lên lớp của mình (tick chọn tiết đi học) của 2 tuần 33 và 34

Link form: https://forms.gle/ZwDySBhLPYTw5ceZ9

Thời hạn phản hồi danh sách và gửi link form trước 17h00 thứ 3 ngày 08/03/2022

Nếu có thắc mắc SV liên hệ trực tiếp phòng KT&ĐBCL qua email kt_dbcl@vku.udn.vn hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/ktdbclvku .

Số điện thoại: 02366277868

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích