Khảo sát kế hoạch tổ chức thi cho sinh viên Khóa 2021

Nhằm cung cấp thông tin cho việc quyết định hình thức Tổ chức thi Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 của sinh viên Khóa 21 (Thời gian thi: từ ngày 07/02/2022 đến 27/02/2022), Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện khảo sát thông tin về việc đến trường và dự thi trực tiếp tại trường của các bạn sinh viên.

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://forms.gle/6P8j55VYCyHJMe2N9

Thời gian thực hiện khảo sát: trước 9h00 ngày 13/01/2022.

Đề nghị các bạn Sinh viên thực hiện khảo sát nghiêm túc, đầy đủ và đúng hạn.

Phòng KT&ĐBCL.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích