Khảo sát điều kiện dự thi kết thúc học phần - Khóa 2021

Để đảm bảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 (Khóa 2021) được tổ chức thuận lợi, Phòng KT&ĐBCL thực hiện khảo sát khả năng đáp ứng điều kiện dự thi của sinh viên Khóa 2021.

Sinh viên thực hiện khảo sát tại link: https://forms.gle/Hitf47rJntrqbgSU8

Thời hạn khảo sát: đến hết ngày 31/12/2021

Một số thông tin sinh viên cần chú ý:

* Hình thức thi:

- Khối ngành kỹ thuật:

1. Vấn đáp: 3 môn (Lập trình HĐT, TACN 1, Nhập môn ngành và kỹ năng mềm)

2. Thực hành: 1 môn (Tin học đại cương)

3. Trắc nghiệm: 2 môn (Cơ sở dữ liệu, Nguyên lý hệ điều hành)

4. Tự luận: 1 môn (Giải tích)

- Khối ngành kinh tế: 

1. Vấn đáp: 3 môn (TACN 1, Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Nhập môn ngành và kỹ năng mềm)

2. Thực hành: 1 môn (Tin học đại cương)

3. Trắc nghiệm: 2 môn (Kinh tế vi mô, Pháp luật đại cương)

* Điều kiện cần để dự thi:

- Đối với hình thức vấn đáp: phải có 1 thiết bị (laptop hoặc điện thoại) có camera và microphone hoạt động bình thường, mạng internet ổn định.

- Đối với các hình thức thi còn lại: yêu cầu phải có 2 thiết bị (laptop và điện thoại) với 2 camera và microphone hoạt động bình thường, mạng internet ổn định.

Đề nghị các bạn thực hiện khảo sát một cách nghiêm túc để kỳ thi kết thúc học phần có thể kết thúc thuận lợi.

PHÒNG KT&ĐBCL.

 

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích