Kết quả thi khảo sát năng lực Tiếng Anh CĐR cho sinh viên ngày 26/12/2021

Phòng KT&ĐBCLGD - Trường ĐHNN thông báo kết quả thi khảo sát năng lực tiếng Anh CĐR cho sinh viên ngày 26/12/2021.

Sinh viên xem chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1GTLWT3sx6vFxtYJXwakbehU9lREDrNRy/view?usp=sharing

Nếu có thắc mắc sinh viên có thể phúc khảo theo thông báo:

 https://drive.google.com/file/d/1MR266vaIzxWBNcRXiiVMPLoCYCrz4gD3/view?usp=sharing

 

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích