Kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp khóa 19 khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 19

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ

[KẾ HOẠCH CHI TIẾT]

[BIỂU MẪU]

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023, 2023-2024 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đã được phê duyệt;

Căn cứ Chương trình đào tạo của khóa 2019 ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính đã được phê duyệt;

Căn cứ văn bản hướng dẫn của phòng Đào tạo về việc triển khai Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2019 đã được phê duyệt;

Khoa KTMT&ĐT lập kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2019 hệ Đại học cụ thể như sau:


Đối tượng: Sinh viên lớp 19CE, ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính, hệ Đại học thuộc khoa KTMT & ĐT.

Thời gian:  Từ ngày 26/06/2023 đến ngày 4/9/2023.

Địa điểm thực tập: Các doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp, tập đoàn, tổ chức chính trị xã hội, các trường học, v.v  và có văn bản chấp thuận sinh viên đến thực tập.

Hình thức thực tập: Trực tiếp tại đơn vị thực tập hoặc trực tuyến

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích